Prefectorial Board

LIST OF XII CLASS PREFECTS (2017-2018)

S.No. STUDENT’S NAME
1 Mansi Gupta
2 Shivangi Verma
3 Shaily
4 Jahnvi Sahni
5 Prachi Poddar
6 Preaksha Gupta
7 Rashi Gupta
8 Rishabh Khandelwal
9 Tanisha Aggarwal
10 Tanishq Singhal
11 Yash Saini
12 Anjali
13 Anisha Jain
14 Himanshi Dewan
15 Mili Sharma
16 Bhumika Goel
17 Misha Dua
18 Vishoo Verma
19 Vyas Bansal
20 Vanshika Verma
21 Kautuk Dwivedi
22 Deepak Bansal