Roll of Honour

2024
 Class XII

Streamwise Toppers 
COMMERCE
Board Roll No. Name of Student Percentage
26605148 SANIYA AHMED 95.40
26605145 RIDHIMA GUPTA 95.00
26605156 YASH AGGARWAL 93.40
SCIENCE
Board Roll No. Name of Student Percentage
26605178 MEHREEN 94.60
26605186 SHRESHTH 92.60
26605191 VEER DORIA 92.20
HUMANITIES
Board Roll No. Name of Student Percentage
26605073 SAKSHI PAREEK 92.20
26605079 VANSHIKA KAUSHAL 91.40
26605049 DRISHTEE VEDI 91.00
SUBJECT WISE 90 AND ABOVE
ROLL NO.              NAME MARKS
 ENGLISH CORE
26605079 VANSHIKA KAUSHAL 98.00
26605148 SANIYA AHMED 97.00
26605121 CHANDRANSHU SAINI 95.00
26605171 HARSHITA GARG 95.00
26605072 SAISMATI BEURA 95.00
26605043 ADITI 94.00
26605128 JAPLEEN KAUR 94.00
26605133 KRISHNA GUPTA 94.00
26605073 SAKSHI PAREEK 94.00
26605189 TANISHA SINHA 93.00
26605115 YUVIKA MAHESHWARI 93.00
26605117 AKSA ALI 92.00
26605047 DAULAT VANI 92.00
26605178 MEHREEN 92.00
26605186 SHRESHTH 92.00
26605191 VEER DORIA 92.00
26605157 ABHISHEK 91.00
26605159 AKSHIT 90.00
26605161 ANAV MEENA 90.00
26605167 DARSHIL KHANDELWAL 90.00
26605144 PRIYANSHI SHARMA 90.00
26605145 RIDHIMA GUPTA 90.00
26605202 SIYA ROOPDASKA 90.00
26605150 SWAYAM 90.00
26605195 TANYA 90.00
26605192 VIVEK JADAIN 90.00
26605156 YASH AGGARWAL 90.00
 ACCOUNTANCY
26605145 RIDHIMA GUPTA 99.00
26605133 KRISHNA GUPTA 98.00
26605154 UDAY GUPTA 98.00
26605148 SANIYA AHMED 96.00
26605098 SANYA MOTWANI 96.00
26605150 SWAYAM 95.00
26605156 YASH AGGARWAL 95.00
26605136 LAKSHAY CHAUHAN 94.00
26605153 TUSHAR SHARMA 93.00
26605122 CHEHAK BADHWAR 91.00
26605140 MEHUL SHARMA 91.00
 BIOLOGY
26605202 SIYA ROOPDASKA 96.00
26605199 AYANSH DHILLON 95.00
26605198 ADITYA MAHAJAN 94.00
26605193 NITIN KUMAR 91.00
BUSINESS STUDIES
26605145 RIDHIMA GUPTA 96.00
26605148 SANIYA AHMED 96.00
26605117 AKSA ALI 95.00
26605150 SWAYAM 95.00
26605156 YASH AGGARWAL 95.00
26605133 KRISHNA GUPTA 92.00
 CHEMISTRY
26605171 HARSHITA GARG 96.00
26605178 MEHREEN 96.00
26605168 DEEPANSHU 95.00
26605193 NITIN KUMAR 95.00
26605164 ASHISH SINGH 94.00
26605186 SHRESHTH 93.00
26605189 TANISHA SINHA 93.00
COMPUTER SCIENCE
26605178 MEHREEN 99.00
26605191 VEER DORIA 98.00
26605164 ASHISH SINGH 96.00
26605174 KARAN ABBAT 96.00
26605186 SHRESHTH 95.00
26605168 DEEPANSHU 94.00
26605189 TANISHA SINHA 91.00
 ECONOMICS
26605145 RIDHIMA GUPTA 95.00
26605128 JAPLEEN KAUR 93.00
26605136 LAKSHAY CHAUHAN 93.00
26605148 SANIYA AHMED 93.00
26605150 SWAYAM 93.00
26605122 CHEHAK BADHWAR 92.00
26605156 YASH AGGARWAL 92.00
26605121 CHANDRANSHU SAINI 91.00
26605154 UDAY GUPTA 91.00
26605115 YUVIKA MAHESHWARI 91.00
26605133 KRISHNA GUPTA 90.00
GEOGRAPHY
26605205 AKSHAT GUPTA 92.00
HISTORY
26605073 SAKSHI PAREEK 96.00
INFORMATICS PRAC.
26605096 RITIK MALIK 99.00
26605049 DRISHTEE VEDI 98.00
26605061 MOHD UWAIS 98.00
26605043 ADITI 97.00
26605098 SANYA MOTWANI 97.00
26605066 PIYUSH KUMAR 96.00
26605079 VANSHIKA KAUSHAL 96.00
26605202 SIYA ROOPDASKA 95.00
26605065 NISHTHA GERA 94.00
26605205 AKSHAT GUPTA 93.00
26605199 AYANSH DHILLON 93.00
26605231 VINEETA 93.00
26605196 AAFTAB HAMID 92.00
26605087 DAKSH KHARB 92.00
26605105 ZAID IQBAL 92.00
26605052 HARDIK DHINGRA 91.00
26605203 TAPAS GOEL 90.00
LEGAL STUDIES
26605049 DRISHTEE VEDI 95.00
26605073 SAKSHI PAREEK 95.00
26605079 VANSHIKA KAUSHAL 94.00
26605065 NISHTHA GERA 93.00
MARKETING
26605115 YUVIKA MAHESHWARI 96.00
26605205 AKSHAT GUPTA 93.00
26605064 NAMAN SHARMA 93.00
26605217 PRANJAL  GOEL 93.00
26605078 VANSH AGGARWAL 93.00
MATHEMATICS
26605157 ABHISHEK 95.00
26605174 KARAN ABBAT 95.00
26605178 MEHREEN 95.00
26605145 RIDHIMA GUPTA 95.00
26605148 SANIYA AHMED 95.00
26605186 SHRESHTH 95.00
26605191 VEER DORIA 95.00
26605156 YASH AGGARWAL 95.00
26605153 TUSHAR SHARMA 94.00
26605150 SWAYAM 92.00
26605154 UDAY GUPTA 92.00
26605189 TANISHA SINHA 91.00
26605166 CHIRAG SATI 90.00
26605171 HARSHITA GARG 90.00
PHYSICAL EDUCATION
26605205 AKSHAT GUPTA 91.00
26605049 DRISHTEE VEDI 91.00
26605144 PRIYANSHI SHARMA 91.00
PHYSICS
26605157 ABHISHEK 95.00
26605178 MEHREEN 91.00
POLITICAL SCIENCE
26605049 DRISHTEE VEDI 90.00
26605065 NISHTHA GERA 90.00

.

Class X

SUBJECT WISE 90 AND ABOVE
ROLL NO.              NAME MARKS
ENGLISH LNG & LIT.
26106890 YASHICA BAJAJ 96.00
26106821 DAKSH 95.00
26106869 KESHAV  SHARMA 93.00
26106796 PRANJAL GUPTA 93.00
26107046 PRATHA SEHGAL 91.00
26106979 ANVI GUPTA 90.00
26106941 AYUSH JHA 90.00
26106985 DIKSHA GARG 90.00
26106866 IPSITA 90.00
26106950 JAYA SHARMA 90.00
26107036 KRITIKA MEHRA 90.00
26107048 RIYA SHARMA 90.00
HINDI COURSE-A
26106782 GAURISH KHANDELWAL 95.00
26106904 ISHTY CHHABRA 94.00
26106880 RANVEER GOSWAMI 94.00
26107009 SAURABH SETHI 94.00
26107003 RIDDHIMA SHARMA 93.00
26107048 RIYA SHARMA 93.00
26106986 DIKSHA YADAV 92.00
26107054 SIDDHI HIRAWAT 92.00
26106985 DIKSHA GARG 91.00
26107045 PIYUSH 91.00
26107055 SWASTIK KUMAR 91.00
26107033 ISHA CHAUHAN 90.00
26106869 KESHAV  SHARMA 90.00
26106955 KUNAL  SONI 90.00
26107046 PRATHA SEHGAL 90.00
26106883 SHIVANSH GUPTA 90.00
26107012 SMRIDDHI CHAUDHARY 90.00
MATHEMATICS STANDARD
26106890 YASHICA BAJAJ 95.00
26106904 ISHTY CHHABRA 93.00
26106796 PRANJAL GUPTA 93.00
26106869 KESHAV  SHARMA 92.00
26106872 MAYANK SAINI 90.00
SCIENCE
26107009 SAURABH SETHI 97.00
26106985 DIKSHA GARG 94.00
26106904 ISHTY CHHABRA 94.00
26107050 SAAMARTH PANCHAL 92.00
26106782 GAURISH KHANDELWAL 91.00
26106840 PRATIK BANSIWAL 91.00
26107055 SWASTIK KUMAR 91.00
26106897 ARYAN JHA 90.00
26106821 DAKSH 90.00
26106830 KRISHNA SHARMA 90.00
SOCIAL SCIENCE
26106840 PRATIK BANSIWAL 99.00
26107055 SWASTIK KUMAR 99.00
26106985 DIKSHA GARG 98.00
26106890 YASHICA BAJAJ 98.00
26106782 GAURISH KHANDELWAL 97.00
26107032 HRITIK SINGH 97.00
26107046 PRATHA SEHGAL 97.00
26107050 SAAMARTH PANCHAL 97.00
26106869 KESHAV  SHARMA 96.00
26106833 LAKSHAY VAISHNAV 96.00
26107047 PRIYANSHI KHANNA 96.00
26106774 ADITYA 95.00
26106979 ANVI GUPTA 95.00
26107024 AYAAN AHMAD KHAN 95.00
26106904 ISHTY CHHABRA 95.00
26106990 KHUSHAL PRAJAPATI 95.00
26106872 MAYANK SAINI 95.00
26107009 SAURABH SETHI 95.00
26107059 VANSH JAIN 95.00
26106933 YASHRAJ JENA 94.00
26107054 SIDDHI HIRAWAT 93.00
26106941 AYUSH JHA 92.00
26106898 BHAWNA CHOUDHARY 92.00
26107041 NAVYA NIGAM 92.00
26106793 NISCHAY CHAUHAN 92.00
26106857 ANIKETH SINGH 91.00
26106906 KARTIK TOMAR 91.00
26106875 NISCHAY 91.00
26107003 RIDDHIMA SHARMA 91.00
26107048 RIYA SHARMA 91.00
26106809 VIRAT SINGH 91.00
26106940 ARYAN SINGH 90.00
26106821 DAKSH 90.00
26106986 DIKSHA YADAV 90.00
26106866 IPSITA 90.00
26106991 KRITIKA GUPTA 90.00
26106880 RANVEER GOSWAMI 90.00
26107016 TUSHAR MEHTA 90.00
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
26106857 ANIKETH SINGH 100.00
26106985 DIKSHA GARG 100.00
26107055 SWASTIK KUMAR 100.00
26106796 PRANJAL GUPTA 99.00
26106940 ARYAN SINGH 98.00
26106821 DAKSH 98.00
26106872 MAYANK SAINI 98.00
26107047 PRIYANSHI KHANNA 98.00
26106850 YASH AGGARWAL 98.00
26106941 AYUSH JHA 97.00
26107032 HRITIK SINGH 97.00
26106904 ISHTY CHHABRA 97.00
26106924 RUDRA 97.00
26107050 SAAMARTH PANCHAL 97.00
26106939 ANUSHA JAIN 96.00
26106876 PRANAV SRIVASTAVA 96.00
26106844 SAMBHAV SAGAR 96.00
26106906 KARTIK TOMAR 95.00
26107005 RUDRAKSH SAINI 95.00
26106817 ANUSHKA PANDEY 94.00
26106961 PRANAVA 94.00
26106988 HIMANSHU NAYAK 93.00
26106950 JAYA SHARMA 93.00
26106869 KESHAV  SHARMA 93.00
26106831 KRISHNA VERMA 93.00
26106955 KUNAL  SONI 93.00
26106880 RANVEER GOSWAMI 93.00
26106774 ADITYA 92.00
26106897 ARYAN JHA 92.00
26106851 YASH SHARMA 92.00
26106933 YASHRAJ JENA 92.00
26106996 NAITIK JAIN 91.00
26106890 YASHICA BAJAJ 91.00
26106951 KANIKA KHANDWALIA 90.00
26106833 LAKSHAY VAISHNAV 90.00
INFO TECHNOLOGY(O)
26107048 RIYA SHARMA 95.00
26106979 ANVI GUPTA 91.00

.

 

………………………………………..
2023

 Class XII

toppers 2022-23 10 AND 12 - Copy_001

  Stream wise Toppers
HUMANITIES  
Name of Student Percentage
SANYA SHARMA 96.00
SOMYA GOEL 96.00
ALISHA BHATIA 93.00
LAKSHITA 92.40
   
SCIENCE  
Name of Student Percentage
KAPISH VERMA 94.00
ARIHANT NAYAK 93.00
SHIVANG TAMTA 90.00
   
COMMERCE  
Name of Student Percentage
ANSH AGRAWAL 92.40
SHRUTI GUPTA 91.80
RAHUL GOEL 89.80

SUBJECT WISE 90 AND ABOVE
ROLL NO.              NAME MARKS
INFORMATICS PRACTICES    
26604643 ANOUSHKA GAUTAM 100
26604521 SOMYA GOEL 99
26604554 SNEHA GABA 99
26604518 SANYA SHARMA 98
26604725 ISHITA 96
26604649 LUCKY KUMAR 95
26604654 SANJANA KASHYAP 95
26604512 PARV GAUR 94
26604530 PUJNAM DEV 94
26604645 DRISHTI PANDEY 94
26604656 SHUBHAM PUNDIR 93
26604515 PUNYA GAUR 92
26604558 YOGESH 92
26604651 NAMAN PREET KAUR 92
26604566 BHOOMIK GUPTA 91
26604648 LEKH BAHADUR 91
26604551 PIYUSH RAJPAL 90
26604576 SAJJAN SINGH 90
26604653 SAMIYAH TOHID 90
     
ACCOUNTANCY  
26604583 ANSH AGRAWAL 99
26604588 CHARU SINGHAL 95
26604612 SHRUTI GUPTA 95
26604582 AKSHIT GUPTA 94
26604596 HARSHITA SETHI 94
26604597 ISHITA SETHI 94
26604614 SPARSH DHINGRA 94
26604579 ADITYA GUPTA 90
26604606 RAHUL GOEL 90
     
BUSINESS STUDIES    
26604583 ANSH AGRAWAL 99
26604612 SHRUTI GUPTA 95
26604714 NIHAL SONI 95
26604582 AKSHIT GUPTA 93
26604623 VRINDA MEHTA 93
26604554 SNEHA GABA 91
26604627 MAHAK SHARMA 91
26604614 SPARSH DHINGRA 90
     
ENGLISH  
26604697 SHIVANG TAMTA 98
26604612 SHRUTI GUPTA 97
26604634 ARIHANT NAYAK 97
26604673 KAMAKSHI MUDGAL 97
26604521 SOMYA GOEL 96
26604651 NAMAN PREET KAUR 96
26604518 SANYA SHARMA 95
26604499 ALISHA BHATIA 94
26604534 CHAITANYA 94
26604654 SANJANA KASHYAP 94
26604666 DEVANSH SHARMA 94
26604675 KARTIK GARG 94
26604706 KANAK YADAV 94
26604718 VEDANSHI SARAOGI 94
26604725 ISHITA 93
26604597 ISHITA SETHI 92
26604600 KRISH GOEL 92
26604623 VRINDA MEHTA 92
26604678 MADHUR KAMRA 92
26604679 MAYANK BAJAJ 92
26604700 VANSHIKA SHARMA 92
26604705 ARPIT BHADAURIA 92
26604512 PARV GAUR 91
26604627 MAHAK SHARMA 91
26604639 KANAK CHAUHAN 91
26604504 DRISHTI SHARMA 90
26604508 LAKSHITA 90
26604582 AKSHIT GUPTA 90
26604606 RAHUL GOEL 90
26604640 MINAL NIGAM 90
26604652 RIDDHI KAMRA 90
26604674 KAPISH VERMA 90
26604696 SHAURYA SUDAN 90
26604702 YASH SHARMA 90
LEGAL STUDIES  
26604518 SANYA SHARMA 98
26604525 VANSHIKA GUPTA 94
26604498 AASHISH KHURANA 92
26604512 PARV GAUR 91
26604530 PUJNAM DEV 90
     
POLITICAL SCIENCE  
26604518 SANYA SHARMA 97
26604499 ALISHA BHATIA 95
26604508 LAKSHITA 95
26604521 SOMYA GOEL 95
26604525 VANSHIKA GUPTA 93
     
GEOGRAPHY  
26604521 SOMYA GOEL 96
26604499 ALISHA BHATIA 95
26604508 LAKSHITA 92
26604509 LEENA 91
     
CHEMISTRY  
26604674 KAPISH VERMA 96
26604634 ARIHANT NAYAK 95
26604689 RISHABH SHARMA 94
26604694 SANJANA RATHORE 90
     
MATHEMATICS  
26604674 KAPISH VERMA 95
26604606 RAHUL GOEL 91
26604636 DAKSH ANAND 90
PHYSICS  
26604674 KAPISH VERMA 95
26604634 ARIHANT NAYAK 94
BIOLOGY  
26604634 ARIHANT NAYAK 95
26604643 ANOUSHKA GAUTAM 91
COMPUTER SCIENCE    
26604674 KAPISH VERMA 94
26604675 KARTIK GARG 93
26604689 RISHABH SHARMA 93
26604664 BHARAT UNIYAL 92
26604679 MAYANK BAJAJ 92
HISTORY    
26604521 SOMYA GOEL 94
26604508 LAKSHITA 93
26604518 SANYA SHARMA 92
     
PHYSICAL EDUCATION   
26604697 SHIVANG TAMTA 94
26604516 RISHIT MOHNIYA 90
     
ECONOMICS  
26604499 ALISHA BHATIA 93
26604583 ANSH AGRAWAL 93
26604606 RAHUL GOEL 93
26604508 LAKSHITA 92
26604504 DRISHTI SHARMA 90
26604554 SNEHA GABA 90
26604612 SHRUTI GUPTA 90
     
MARKETING  
26604505 GARV SAINI 91

Class X

SUBJECT WISE 90% AND ABOVE
ROLL NO.              NAME PERCENTAGE
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
26105660 PARI SHANKAR 99.0
26105432 BHAVISHYA MANOCHA 98.0
26105460 UPASANA KAPOOR 98.0
26105539 SANSKRITI 98.0
26105574 PRIYAANSHU SIKKA 98.0
26105441 KESHAV  SHARMA 97.0
26105433 DEV SHRAFF 96.0
26105500 SWASTIK SINGH 96.0
26105552 BAQIR RASHID KHAN 96.0
26105663 RIDDHI HIRAWAT JAIN 95.0
26105449 PRANJAL 94.0
26105506 AISHMEET KAUR 94.0
26105515 DHRUV RAWAT 94.0
26105688 HIMANI 94.0
26105537 SAKSHAM GUPTA 93.0
26105596 BHUMI SAGAR 93.0
26105507 AMAAN HUSSAIN 92.0
26105534 PRIYA 92.0
26105550 ANUSHKA YADAV 92.0
26105580 SAMEERA KHAN 92.0
26105437 ISHAAN AGGARWAL 91.0
26105458 SRISHTI SHARMA 91.0
26105551 ARCHIT KUMAR 91.0
26105640 BHAVYA BHANDORIA 91.0
26105685 GARIMA GUPTA 90.0
26105706 RITIKA GARG 90.0
SOCIAL SCIENCE   
26105432 BHAVISHYA MANOCHA 98.0
26105447 NIMISHA SINGH 98.0
26105528 MAULI HIRAWAT 98.0
26105622 SHUBHI YADAV 98.0
26105514 DEEPANSHI 97.0
26105599 DHRUV POPLI 97.0
26105441 KESHAV  SHARMA 96.0
26105608 KANISH SINGHI 96.0
26105615 PARI 96.0
26105657 MOHD RUMAN 96.0
26105663 RIDDHI HIRAWAT JAIN 96.0
26105688 HIMANI 96.0
26105715 TARUN 96.0
26105452 RAVINDRA SINGH KUNWAR 95.0
26105460 UPASANA KAPOOR 95.0
26105504 ADITI BHATNAGAR 95.0
26105591 ABHILASHA 95.0
26105600 GARIMA 95.0
26105634 AKANKSHA DHAL 95.0
26105638 ARYAN MISHRA 95.0
26105670 SUHANI PUNN 95.0
26105712 SIDDHI SHARMA 95.0
26105717 YASH  GARG 95.0
26105449 PRANJAL 94.0
26105515 DHRUV RAWAT 94.0
26105552 BAQIR RASHID KHAN 94.0
26105570 NATASHA JHA 94.0
26105596 BHUMI SAGAR 94.0
26105629 YASHITA 94.0
26105635 ANGEL RAJPUT 94.0
26105660 PARI SHANKAR 94.0
26105590 YASHIKA SANKIT 93.0
26105669 SHYON SHARMA 93.0
26105681 CHAITANYA SHARMA 93.0
26105518 HARSHIT JAIN 92.0
26105576 RACHIT 92.0
26105678 ANSH 92.0
26105433 DEV SHRAFF 91.0
26105497 SHREE SHARMA 91.0
26105500 SWASTIK SINGH 91.0
26105513 BHAVYA PAREKH 91.0
26105640 BHAVYA BHANDORIA 91.0
26105648 JHANVI BAJAJ 91.0
26105534 PRIYA 90.0
26105564 KRISHNA SHARMA 90.0
26105582 SHREYAS JAIN 90.0
26105617 PRIYANSHI KAUSHIK 90.0
 MATHEMATICS  
26105717 YASH  GARG 97.0
26105441 KESHAV  SHARMA 95.0
26105528 MAULI HIRAWAT 95.0
26105613 NIKUNJ BANSAL 95.0
26105513 BHAVYA PAREKH 94.0
26105625 SURYANSH VERMA 94.0
26105514 DEEPANSHI 93.0
26105600 GARIMA 93.0
26105622 SHUBHI YADAV 93.0
26105688 HIMANI 93.0
26105591 ABHILASHA 92.0
26105668 SHIVANSH SHARMA 92.0
26105447 NIMISHA SINGH 91.0
26105518 HARSHIT JAIN 91.0
26105629 YASHITA 91.0
26105574 PRIYAANSHU SIKKA 90.0
26105640 BHAVYA BHANDORIA 90.0
26105691 KARAN RANA 90.0
26105712 SIDDHI SHARMA 90.0
INFO TECHNOLOGY  
26105514 DEEPANSHI 97.0
26105570 NATASHA JHA 97.0
26105591 ABHILASHA 96.0
26105622 SHUBHI YADAV 96.0
26105528 MAULI HIRAWAT 94.0
26105548 ANANYA MOURYA 93.0
26105625 SURYANSH VERMA 93.0
26105590 YASHIKA SANKIT 91.0
26105600 GARIMA 91.0
26105447 NIMISHA SINGH 90.0
26105629 YASHITA 90.0
26105648 JHANVI BAJAJ 90.0
ENGLISH LNG & LIT  
 Roll No. Student Name Mark
26105514 DEEPANSHI 96.0
26105712 SIDDHI SHARMA 95.0
26105460 UPASANA KAPOOR 94.0
26105570 NATASHA JHA 94.0
26105515 DHRUV RAWAT 93.0
26105634 AKANKSHA DHAL 93.0
26105629 YASHITA 92.0
26105649 JITENDER KUMAR 92.0
26105590 YASHIKA SANKIT 91.0
26105591 ABHILASHA 91.0
26105625 SURYANSH VERMA 91.0
26105421 AADARSH 90.0
26105489 PRAVEEN KUMAR 90.0
26105589 YASH SHARMA 90.0
SCIENCE  
26105528 MAULI HIRAWAT 95.0
26105570 NATASHA JHA 95.0
26105582 SHREYAS JAIN 95.0
26105712 SIDDHI SHARMA 95.0
26105441 KESHAV  SHARMA 94.0
26105717 YASH  GARG 94.0
26105447 NIMISHA SINGH 92.0
26105452 RAVINDRA SINGH KUNWAR 92.0
26105600 GARIMA 92.0
26105591 ABHILASHA 91.0
26105622 SHUBHI YADAV 91.0
26105514 DEEPANSHI 90.0
26105534 PRIYA 90.0
26105552 BAQIR RASHID KHAN 90.0
HINDI COURSE-A  
26105432 BHAVISHYA MANOCHA 95.0
26105460 UPASANA KAPOOR 95.0
26105504 ADITI BHATNAGAR 95.0
26105515 DHRUV RAWAT 95.0
26105528 MAULI HIRAWAT 95.0
26105539 SANSKRITI 95.0
26105590 YASHIKA SANKIT 95.0
26105591 ABHILASHA 95.0
26105596 BHUMI SAGAR 95.0
26105622 SHUBHI YADAV 95.0
26105500 SWASTIK SINGH 94.0
26105509 ANUSHKA  SHARMA 94.0
26105625 SURYANSH VERMA 94.0
26105599 DHRUV POPLI 93.0
26105600 GARIMA 93.0
26105647 JATIN KUMAR 93.0
26105660 PARI SHANKAR 93.0
26105712 SIDDHI SHARMA 93.0
26105452 RAVINDRA SINGH KUNWAR 92.0
26105514 DEEPANSHI 92.0
26105518 HARSHIT JAIN 92.0
26105465 AAYUSH SHARMA 91.0
26105497 SHREE SHARMA 91.0
26105503 AATHMIKA 91.0
26105584 SIYA LODHI 91.0
26105629 YASHITA 91.0
26105425 ADHYAN JAIN 90.0
26105551 ARCHIT KUMAR 90.0
26105615 PARI 90.0
26105634 AKANKSHA DHAL 90.0
26105657 MOHD RUMAN 90.0
26105688 HIMANI 90.0

2022
Toppers2021-22

Class XII

Stream wise Toppers
HUMANITIES  
Name of Student Percentage
Dalisha Jain 98.2
Krish  92.8
Arham Jain 91.4
   
COMMERCE  
Name of Student Percentage
Tanisha Arora 97.2
Dhruv Gupta 97.0
Dhairya Datta 95.0
   
SCIENCE  
Name of Student Percentage
Ishan Chugh 96.4
Siddhi Khandait 95.2
Vanshika  94.2

 

Students score subject wise 90% and above marks: See Link

Class X

OVERALL 90% AND ABOVE
ROLL NO.              NAME PERCENTAGE
26105935 HARSHITA GARG 96.40
26105956 TANISHA SINHA 95.60
26105952 SANIYA AHMED 95.40
26105949 RIDHIMA GUPTA 95.00
26105918 TAKSH DALAL 94.60
26105915 SHRESHTH 93.20
26105964 ABHISHEK 93.20
26106020 CHIRAG SATI 92.60
26105880 YASH AGGARWAL 92.40
26105815 LAKSHAY GIRI 92.00
26105979 KHUSHBOO VASHISHT 91.60
26105996 SHELLY VATS 91.40
26105861 NITIN SINGH 91.20
26105922 VANSHIKA TIWARI 90.80
26106035 MAYANK AGGARWAL 90.80
26106017 AYANSH DHILLON 90.60
26105888 ASHISH SINGH 90.60
26106049 SONIKA SEHGAL 90.40
26106024 JAPLEEN KAUR 90.20
26105850 KRISHNA GUPTA 90.20

 2021
Toppers21-minClass XII

Streamwise Toppers
COMMERCE  
Name of Student Percentage
Sania Gupta 97.8
Kartik Khandelwal 96.4
Tanishka Parashar 93.2
   
SCIENCE  
Name of Student Percentage
Suhana 96.4
Anupam Mittal 94.6
Rishabh Jain 94.0
   
HUMANITIES  
Name of Student Percentage
S. M. Moulya 91.6
Prashansa Motwani 91.4
Bharti Padhwal 89.2
Students score an aggregate of 90% and above marks: See Link

Class X

OVERALL 90% AND ABOVE
ROLL NO.              NAME PERCENTAGE
26118102 KAPISH VERMA 95.2
26118173 ARIHANT NAYAK 94.4
26117975 MADHUR KAMRA 94.2
26118040 ANSH AGRAWAL 94.2
26118177 DEVANSH SHARMA 94.0
26117992 VRINDA MEHTA 93.4
26118065 RISHABH SHARMA 93.4
26118166 VINAYAK SHARMA 93.4
26118075 SOMYA GOEL 93.0
26118070 SANYA SHARMA 92.6
26118074 SHRUTI GUPTA 92.4
26118054 KARTIK GARG 92.0
26118071 SATYAM VERMA 92.0
26118082 ANUJ BAZZAD 92.0
26118101 KANAK YADAV 92.0
26117971 KOMAL GUPTA 91.8
26118099 KAMAKSHI MUDGAL 91.8
26117967 HARSHITA SETHI 91.2
26118150 PRIYAL KHANDELWAL 91.2
26118162 VANSHIKA SHARMA 91.2
26118019 MINAL NIGAM 90.8
26117982 RIDDHI KAMRA 90.6
26118118 SPARSH BAHUKHANDI 90.6
26118092 DIVYANSHI SHARMA 90.4

2020TP

Class XII

STREAMWISE TOPPERS 
COMMERCE
Name of Student Percentage
Arunima Mehta (English 100%) 96.4
Isha Goel 94.4
Jatin Kumar 94.4
Khushi Aggarwal 94.2
HUMANITIES
Name of Student Percentage
Vanad Singh 95.8
Chintan Malik 95.6
Kartik Singh 95.6
Sajid Khan 94.6
SCIENCE
Name of Student Percentage
Radhika Gupta 95.2
Pranshu Gupta 94.4
Sahil Shah 94.2
Students score an aggregate of 90% and above marks: See Link

Class X

OVERALL 90% AND ABOVE
 BOARD ROLL NO.              NAME PERCENTAGE
26104174 VANSHIKA 97.4
26104279 TANISHA ARORA 97.0
26104141 DIVYENDU SHARMA 96.0
26104297 SIDDHI KHANDAIT 95.8
26104322 SARANSH SHARMA 95.2
26104323 SPARSH KASHYAP 94.8
26104138 DHRUV GUPTA 94.2
26104218 GAGAN 94.2
26104135 DALISHA JAIN 93.0
26104224 ISHAN CHUGH 93.0
26104167 RIYA SHARMA 91.8
26104214 AADITYA BHORWAL 91.6
26104315 LAVIKA SEHGAL 91.4
26104157 MEGHA 90.6
26104164 PRIYA 90.6
26104307 DHRUV 90.4
26104348 SUJAL GOEL 90.4
26104144 GAYATRI LAMBA 90.2
26104281 TUSHAR ARORA 90.2

 

2019

Toppers2019NP

Class X

OVERALL 90% AND ABOVE
ROLL NO.              NAME PERCENTAGE
8172660 SANIA GUPTA 97.6
8172775 TANISHKA PARASHAR 96.4
8172728 MOHAMMED FUZAIL 96.0
8172692 PRATHAM ARORA 95.0
8172671 ANUPAM MITTAL 94.6
8172682 KARISMA SAHOO 94.6
8172778 VANSH SHARMA 94.6
8172616 PARUL AGGARWAL 93.6
8172659 SAMPADA 93.6
8172700 DEEPANSHI SHARMA 93.6
8172701 DIYA TIWARI 93.6
8172708 SAKSHI SAHU 93.4
8172764 RISHABH JAIN 93.2
8172607 KHUSHI KAMRA 93.0
8172705 PRASHANSA MOTWANI 93.0
8172631 ARUSHI JAIN 92.8
8172635 DEVANSHI SHARMA 92.6
8172726 MANSI PRIYA 92.4
8172733 PURUSHARTH SETH 92.4
8172810 SUHANA 92.4
8172642 KARTIK GOEL 92.2
8172746 YASH 92.2
8172629 ADITYA T NIRUN 91.4
8172769 SARVAR JAIN 91.4
8172632 BHAVYA GUPTA 91.2
8172643 KARTIK KHANDELWAL 91.2
8172736 SAKSHAM SHARMA 91.0
8172751 DIPESH TIWARI 91.0
8172803 RAJESH KUMAR CHOUDHARY 90.6
8172762 PRANSH KAUSHIK 90.2
8172773 SUJAL SHARMA 90.2
8172626 AAKASH DUGAR 90.0
Class XIISTUDENTS SECURING 100%STUMPING ALL ELSE
Subject  Name of Student
 ECONOMICS Aditi Bhardwaj
 ECONOMICS Shreya Gupta
 ACCOUNTANCY Shreya Gupta
Class XII
Streamwise Toppers 
HUMANITIES
Name of Student Percentage
Aditi Bhardwaj 97.0
Liza Arora 93.8
Anjani Gupta 91.8
COMMERCE
Name of Student Percentage
Shreya Gupta 95.6
Aanchal Aggarwal 94.4
Mahavir Jain 93.8
SCIENCE
Name of Student Percentage
Anshika 95.2
Swati Gour 92.0
Vaibhav Chopra 90.6

2018

Class X

OVERALL 90% AND ABOVE
             NAME PERCENTAGE
RADHIKA GUPTA 94.0
ISHA GOEL 93.8
ARUNIMA MEHTA 93.4
BHAVYA CHAWLA 93.4
JATIN KUMAR 93.4
ANUSHKA BANSAL 92.6
VANSHIKHA 92.4
SAHIL SHAH 92.2
ISHITA SINHA 92.2
ISHA BANSAL 91.8
HARSH KHANDELWAL 91.6
GARGI SAWARIA 90.6
PRACHI GUPTA 90.4
CHETNA 90.0

Class XII

Streamwise Toppers
COMMERCE
Name of Student Percentage
Prachi Arora 97.6
Preaksha Gupta 96.6
Prachi Poddar 95.6
HUMANITIES
Name of Student Percentage
Mansi Gupta 95.6
Mohd Mahi 95.6
Shivani Aggarwal 93.6
SCIENCE
Name of Student Percentage
Kautuk Dwivedi 93.6
Himanshi Dewan 92.6
Hitesh Tiwari 91.8
STUDENTS SECURING 100%STUMPING ALL ELSE
ECONOMICS  Name of Student
Shivani Aggarwal
Keshav Sethi
Prachi Arora
Prachi Poddar
Preaksha Gupta
Rashi Gupta
Rishabh Khandelwal
MATHEMATICS
Kautuk Dwivedi
Students score an aggregate of 90% and above marks: See Link
Students Secure distinctions in all 5 subjects.: See Link
Subjectwise 90% and above marks: See Link

2017

Class X

NAME CGPA
Aanchal Aggarwal 10.0
Aditi Bhardwaj 10.0
Akhil Rana 10.0
Anshika 10.0
Ayushi Arya 10.0
Deepanshu Rawat 10.0
Liza Arora 10.0
Ramit Bajaj 10.0
Rishika Jain 10.0
Sahil Gulati 10.0
Shreya Gupta 10.0
Sidhika Jain 10.0
Sita Chowdhary 10.0
Vaibhav Chopra 10.0
Vaishali Bansal 10.0
Vidhi Ahuja 10.0

Class XII

                                                   Name Score
Toppers in Science Stream
SAGAR KASHYAP 96.0%
ABHISHEK MAKOL 94.4%
NITISH 93.2%
SAURABH GUPTA 92.6%
SARTHAK BHATIA 92.0%
SAHIBA KAMRA 91.8%
Toppers in Humanities Stream
YASHIKA BANSAL 91.8%
SIDDHARTH CHOPRA 88.8%
SOURABH JAIN 88.0%
Toppers in Commerce  Stream
HARSH  GUPTA 91.0%
DIKSHA GUPTA 88.6%
YUKTI BAWEJA 88.6%
ISHANK AHUJA 87.6%

2016

Class X

Name Score
Kautuk Dwivedi CGPA-10
Prachi Poddar CGPA-10
Vyas Bansal CGPA-10
Hitesh Tiwari CGPA-10
Saksham Jain CGPA-10
Mansi Gupta CGPA-10
Meenu Ahalan CGPA-10
Rashi Gupta CGPA-10
Preaksha Gupta CGPA-10
Vanshika Verma CGPA-10
Yuvraj Patel CGPA-10
Students score CGPA 9 and above: See Link

Class XII

Name Score
Toppers in Science Stream
Tushar Gupta 94.6%
Ankita Gulati 93.4%
Pallavi Malhotra 90.4%
Toppers in Commerce Stream
Pooja Dayama 92.8%
Himanshu 92.4%
Shivangi Gupta 91.6%
Toppers in Humanities Stream
Gourangi Kumar 94.0%
Simran Arora 91.4%
Students score an aggregate of 90% and above marks: See Link
Students Secure distinctions in all 5 subjects.: See Link
Subjectwise 90% and above marks: See Link

2015

Class X

Name Score
Aryan Dawra CGPA-10
Sahiba Kamra CGPA-10
Muskan Shakyavar CGPA-10
Prateek Aggarwal CGPA-10
Lovely Chopra CGPA-10
Vasu Sharma CGPA-10
Sagar Kashyap CGPA-10
29 Students score CGPA 9 and above: See Link

Class XII

Name Score
Toppers in Science Stream
Gaurav Virmani 95.4%
Jatin Shad 94.6%
Kunal Bansal 94.6%
Raghav Manchanda 94.2%
Toppers in Commerce Stream
Anjali Gupta 95.0%
Deepanshu Goel 95.0%
Harshit 95.0%
Riya Sehgal 94.8%
Sajal Jain 94.6%
Toppers in Humanities Stream
Diksha Sethi 95.4%
Shagun Ruhil 90.0%
Akshika Sharma 89.2%
18 Students score an aggregate of 90% and above marks : See Link
40 Students Secure distinctions in all 5 subjects. : See Link
Subjectwise toppers.: See Link

2014

Class X

Name Score
Shivangi Gupta CGPA-10
Ankita Gulati CGPA-10
Tushar Kashyap CGPA-10
Urvashi Tomar CGPA-10
Tushar Gupta CGPA-10
38 Students score CGPA 9 and above: See Link

Class XII

Name Score
Toppers in Science Stream
Aman Gupta 96.8%
Arushi Gupta 96.4%
Kashish Bhatia 96.2%
Deepin Batra 95.8%
Karan Manchanda 95.6%
Toppers in Commerce Stream
Mini Garg 95.8%
Vidhi Thakur 95.2%
Tanvi Bhardwaj 94%
Kuldeep Singh 93.6%
Vikrant Verma 92.2%
Toppers in Humanities Stream
Priya Thakur 93.6%
Sahil Kukreja 90.2%
Mansi Rana 89.4%
29 Students score an aggregate of 90% and above marks: See Link
48 Students Secure distinctions in all 5 subjects: See Link
Subjectwise toppers.: See Link
Total distinctions in various subjects: 508.

2013

Class X

Name Score
Anurag Kalley CGPA-10
Divya CGPA-10
Jatin Shad CGPA-10
Pushpender Kumar Singh CGPA-10
Rajan Manchanda CGPA-10
Anmol Aggarwal CGPA-10
Gaurav Virmani CGPA-10
Raghav Manchanda CGPA-10
Vipul Gupta CGPA-10
46 Students score CGPA 9 and above: See Link

Class XII

Name Score
Toppers in Commerce Stream
Paras Dahiya 95.6%
Nitika 95%
Deepanka Chauhan 95%
Sakshi Arora 94.6%
Toppers in Humanities Stream
Alankrit Bhatia 95.2%
Radhika Singh 92.4%
Surbhi Narain 92.2%
Toppers in Science Stream
Nitika Arora 94.2%
Shreshtha Aggarwal 92.8%
Swati Jain 92.8%
Surbhi Ambawat 92.4%
SANCHIT NARULA (100% in Mathematics)
22 Students score an aggregate of 90% and above marks: See Link
38 Students Secure distinctions in all 5 subjects: See Link
Subjectwise toppers.: See Link
Total distinctions in various subjects: 537.

2012

Class X

Name Score
Anurag Kalley CGPA-10
Divya CGPA-10
Jatin Shad CGPA-10
Pushpender Kumar Singh CGPA-10
Rajan Manchanda CGPA-10
Anmol Aggarwal CGPA-10

Class XII

Name Score
Mansi Jain (Commerce) 96.8%
Kartik Garg (Science with Computer) 95%
Manisha Sharma (Science with Biology) 93.8%
Upasana Rathi (Humanities) 77.2%
Mansi Jain (100% in Mathematics)
23 Students scored an aggregate of 90% and above: See Link
The average marks per student was 74.8%.

OUR ACHIEVERS SO FAR

Below mentioned students of Class XII have secured ranks at the various Competitive Exams.

IIT JEE-2012

S.No. Name All India Rank
1 Divakar Garg 1699
2 Anuj Mittal 9813
3 Kartik Garg 11296

AIEEE-2012

S.No. Name All India Rank State Rank
Name All India Rank State Rank State Rank
1 Divakar Garg 1606 ____ 209 ____
2 Ashish Mittal 4452 2922 517 340
3 Kartik Garg 8464 ____ 905 ____
4 Rahul Arora 8512 ____ 911 ____
5 Anuj Mittal 8640 ____ 919 ____
6 Karan Sethi 27442 ____ 2557 ____
7 Shobhit Jain 54634 ____ 4660 ____
8 Rajan Tiwari 54971 ____ 4693 ____
9 Kettun Oberoi 58844 ____ 4994 ____

CET 2012 (GGS IP UNIVERSITY)

Below mentioned students of Class XII have secured ranks at the various Competitive Exams.

IIT JEE-2012

S.No. Name Delhi Region Rank B.Tech
1 Karan Sethi 586
2 Rajan Tiwari 2885

UPCMET-2012

Below mentioned students of Class XII have secured ranks at the various Competitive Exams.

IIT JEE-2012

S.No. Name General Merit Category Merit
1 Sanchit Aggarwal GE-0283 GE-0282

2011

Class X

Name Score
Swati Jain CGPA-10

Class XII

Name Score
Nidesh Mehra (Commerce) 94.6%
Ashish Singhal (Commerce) 94.6%
Sheetal Gulia (Science) 93.0%/td>
Tushar Rathor (Humanities) 81.0%
Abhishek Goel (100% in Mathematics)

2010

Class X

Name Score
Vivek Kumar CGPA-10
Manisha Sharma CGPA-10

Class XII

Name Score
Bhawna Jha (Science) 95.00%
Nikhil Arora (Commerce) 94.40%
Yutsi Misra (Humanities) 82.40%
Nikhil Arora (100% in Accountancy)

(BATCH : 2009-10)
Abhishek Mittal of Science stream has bagged an admission in BITS(Pilani).
Mridul Aggarwal ranked 9126 in IIT-JEE (General Category). In AIEEE, his state rank was 782

2009

Class X

Name Score
Sheetal Gulia 93.6%
Nidesh Mehra 100% in Mathematics
Sheetal Gulia and Ankit Gupta 100% in Sanskrit

Class XII

Name Score
Anusha Goel (Commerce) 94.80%
Prashant Garg (Science) 92.00%
Shruthi Jeevan (Humanities) 81.20%
Neeraj 98% in Accountancy Anusha Goel 98% in Economics.

(BATCH : 2008-09)
In IIT-JEE, Bharat Aggarwal, Prashant Garg, and Prashant bagged 411,6095, SC-254 ranks respectively. Apart from these 6 other students appeared in IIT-JEE Extended Merit list. The aforementioned were also placed 30, 247, and SC-17 on DCE entrance exams.

2008

Class X

Name Score
Aanchal Chhatwal 95.6%
Aanchal Chhatwal 100% in Mathematics

Class XII

Name Score
Shivangi Jain (Commerce) 90.0%
Deepti Aggarwal (Science) 91.2%
Somi Mehra (Humanities) 87.2%
Sakshi Bhatia Score 100% in Mathematics

(BATCH : 2007-08)
Vijay Kansal brought honours to his alma mater by securing good ranks at all the engineering entrance examinations. Which he secured 49 th rank at CEE conducted for admission to DCE, he has been placed at rank 1931 by JEE – 2008. At AIEEE and IP University he ranked 1170 and 109 respectively .

2007

Class X

Name Score
Vandana 92.8%

Class XII

Name Score
Shipra Gupta (Commerce) 92.0%
Vikas Mittal (Science) 90.0%
Hina Garg (Humanities) 82.2%

2006

Class X

Name Score
Saquib Jamshed 94.4%
Vijay Kansal 94.4%
Sakshi Bhatia and Vijay Kansal Score 100% in Science 94.4%

Class XII

Name Score
Sippika Kwatra (Commerce) 91.6%
Prachi Bhatnagar (Science) 88.8%

2005

Class X

Name Score
Roopali Prajapati 92.8%

Class XII

Name Score
Mohit Gupta (Commerce) 90.2%
Rutul Mehta (Commerce) 90.2%
Sahil Joshi (Science) 92.2%
Hema Bhatia (Humanities) 69.2%

2004

Class X

Name Score
Vishakha Gupta 92.2%

Class XII

Name Score
Rameshwar Chawla (Commerce) 90.4%
Vishal Goel (Science) 88.6%
Deepak Sharma (Humanities) 65%

2003

Class X

Name Score
Manish Bhatia 89.2%

Class XII

Name Score
Parul Gupta (Commerce) 88.8%
Vivek Adab (Science) 83.6%
Anjali Sharma (Humanities) 75.8%

2002

Class X

Name Score
Vishal Goel 95.4%

Class XII

Name Score
Amit Kumar (Commerce) 90.6%
Gurvinder Kaur (Science) 85.6%
Anjali Sharma (Humanities) 75.8%

2001

Class X

Name Score
Smriti 89%

Class XII

Name Score
Nitin Soni (Commerce) 90%
Bhawna Gupta (Science) 82.2%
Anjana Ghosh (Humanities) 73.9%

2000

Class X

Name Score
Gurvinder Kaur 91%

Class XII

Name Score
Manisha Goel (Commerce) 89%
Ashima Gupta (Science) 87.8%
Strti Kalia (Humanities) 79%

1999

Class X

Name Score
Gaurav Jain 90%
Harsh Kaushik 90%

Class XII

Name Score
Rakhi Arora (Commerce) 88.2%
Neenal Shrivastav (Science) 83.6%
Amit Jain (Humanities) 67.4%